Využijte nákup bez DPH

Pocházíte ze zahraničí a nakupujete elektroniku či spotřebiče v Euronics? Pak se vám jistě bude hodit zvýhodnění pro cizince, které představuje možnost vrácení DPH (daně z přidané hodnoty). Tuto možnost může využít každá fyzická osoba, jejíž místo pobytu je mimo EU, a která nevykonává ekonomickou činnost v ČR. Aby vám však DPH bylo vráceno, je potřeba dodržet následující podmínky.

Podmínky pro vrácení DPH platí v případě, že jste zahraniční zákazník a

  • nakoupil jste zboží v Euronics a pocházíte ze země mimo území EU,
  • neuskutečňujete v ČR ekonomickou činnost,
  • prodejní cena vámi zakoupeného zboží v jednom kalendářním dni je více než 2.000 Kč vč. DPH,
  • zboží, které jste nakoupil, bude do 3 kalendářních měsíců vyvezeno mimo EU.

Postup pro vrácení DPH

Pro získání DPH zpět je potřeba doložit vyplněný formulář s potvrzením o výstupu zboží z ČR od celního úřadu. Tento formulář lze vyzvednout na vybraných prodejnách Euronics .

V případě dotazů lze kontaktovat naše prodejny či zákaznické centrum.

POZOR! Vrátit DPH zahraničním zákazníkům lze při splnění výše uvedených podmínek nejpozději do 6 měsíců od konce měsíce, ve kterém nákup uskutečnil, tzn. od data uvedeného na prodejním dokladu.

 

Další informace se dozvíte např. na oficiálních stránkách společnosti Global Blue.

 

Don’t pay VAT if you don’t have to!

When shopping at Euronics, every physical entity residing outside the EU and not pursuing an economic activity in the Czech Republic may take advantage of the refund of value added tax (VAT). The condition is that goods purchased on the territory of the Czech Republic will not be subsequently used for resale, their cost exceeds the amount of CZK 2,000 and they are exported outside the EU within 3 calendar months.

When can you reclaim VAT?

  • if you are a physical entity from abroad (outside the EU), you have stated in your passport or other identity document a place of residence in the third country (outside the EU) and you do not pursue an economic activity in the Czech Republic,
  • sales price for the goods you bought at one retailer in one calendar day exceeded CZK 2.000 incl. VAT,
  • the goods have no commercial character and will be within 3 months of purchase exported outside the EU,
  • if you show a completed application (form) to refund VAT (pick up at the selected stores Euronics, etc..), in which the customs office confirms the exit of the goods from the Czech Republic, and at the same time is accompanied by a sales receipt for the goods.

WARNING! VAT can be refunded only if the above conditions are fulfilled and after submitting all the required documents (in the original version) not later than 6 months after the end of the month in which the product purchase took place (i.e. from the date indicated on the sales receipt).

You can show the completed and certified form of VAT refund claim directly in Global Blue branch offices, from which you will then receive the money (VAT refund). Or request a refund of the value-added tax from the store operator Euronics.cz: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Zlín - Prštné, Kútíky 637, 760 01 Zlín.

You will find more detailed information, for example, on the official web pages of the company Global Blue.


Diplomati

Diplomati jsou dle zákona o DPH osvobozeni od platby DPH. V případě, kdy je to možné, vyžadujeme potvrzení o diplomatickém statusu před vydáním zboží. V ostatních případech postupujte tímto způsobem:

1. Zboží objednejte, zaplaťte a od nás obdržíte standardní fakturu.
2. Vyplňte formulář, který máte k dispozici, přiložte fakturu a nechte si ho potvrdit na ministerstvu zahraničí. Tím dojde k ověření vašeho diplomatického statusu.
3. Originál faktury a potvrzeného formuláře zašlete spolu s číslem svého účtu na adresu:

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Účetní oddělení - saldokonta

Kútíky 637

760 01 Zlín

Doporučujeme rovněž zaslat tyto tiskopisy předem na email: info@euronics.cz.

DPH vám bude vráceno do sedmi dnů od doručení potvrzení.

O nákupu Poradna Prodejny Kontakt

Registrace

Porovnání 0

Prodejny

577 055 777 info@euronics.cz