Naše služby

Při nákupu v internetovém obchodě Euronics máte možnost využít k vybraným produktům naše doplňkové služby. Svůj nový spotřebič tak můžete ochránit Pojištěním prodloužené záruky nebo Pojištěním nahodilého poškození a odcizení. Naší snahou je zajistit vám osobní služby, které užívání produktů ze sítě Euronics zpříjemní, prodlouží a především tyto výrobky v mnoha ohledech ochrání.

Prohlédněte si také rozšířenou nabídku našich služeb, poskytovaných přímo na prodejnách sítě Euronics (více zde).


Pojištění prodloužené záruky

Sjednejte si rovnou při nákupu nového spotřebiče Pojištění prodloužené záruky a získejte tak jistotu, že nebudete mít zbytečné náklady na opravy navíc.

Proti čemu vás pojistíme?

Prodloužená záruka pokrývá mechanické, elektronické nebo elektrické vady spotřebičů, na které by se vztahovala zákonná záruka prodejce, avšak vada nastane (projeví se) až v období po skončení zákonné záruky.

Sami si vyberte, zda si záruku prodloužíte o rok, dva nebo tři roky.

Co získáte v případě škody?

 • V případě opravitelného poškození vám spotřebič zdarma opravíme, neplatíte žádnou spoluúčast. Horní hranice plnění pro jednu pojistnou událost je 30 000 Kč, v případě televizí 75 000 Kč. Pojišťovna poskytne pojistné plnění formou opravy maximálně třikrát během jednoho pojistného roku.
 • Pokud oprava není možná nebo náklady na opravu přesáhnou výši tzv. časové ceny spotřebiče (časová cena je cena spotřebiče v okamžiku poruchy - z původní kupní ceny odečtete 1 % za každý měsíc od koupě), získáte plnění ve výši časové ceny. V takovém případě obdržíte unikátní kód v hodnotě časové ceny, který můžete uplatnit k nákupu jakéhokoliv zboží v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Horní hranice plnění pro jednu takovou pojistnou událost je 60 000 Kč, v případě televizí 150 000 Kč. V tomto případě pojištění zaniká ke dni pojistné události. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.

Často kladené dotazy

Dokumenty k pojištění

Často kladené dotazy k Pojištění prodloužené záruky

Na co se pojištění nevztahuje

Prodloužená záruka pokrývá mechanické, elektronické nebo elektrické vady spotřebičů, na které by se vztahovala zákonná záruka prodejce, avšak vada nastane (projeví se) až v období po skončení zákonné záruky.

Pojištění prodloužené záruky se nevztahuje např. na:

 • ztrátu, poškození nebo zničení spotřebiče v důsledku:
  • krádeže či vandalismu
  • zanedbání nebo přehlédnutí pokynů výrobce či prodejce při instalaci, zapojení či užívání
  • vylití tekutin, nehod, pádů, náhodných nebo úmyslných nárazů
  • působení slunečního svitu, větru, písku nebo jiných přírodních vlivů a počasí
  • chybně zvoleného napětí na napájecím zdroji
  • přemístění nebo transportu
 • opotřebení nebo poškození, které nemá vliv na funkčnost (např. poškrábání, vyblednutí barvy, oxidace, koroze atd.)
 • opotřebení v důsledku nepřiměřeného či nadměrného užívání nebo způsobené provozními podmínkami
 • opravy mimo určený servis

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v Rámcové pojistné smlouvě

Jak se vypočítá časová cena spotřebiče - příklad

Časová cena - cena, kterou měl spotřebič v okamžiku vzniku pojistné události. Určí se:

Časová cena = kupní cena minus 1 % z této ceny za každý započatý měsíc užívání

Příklad:

Pořídíte si spotřebič za 30 000 Kč s prodlouženou zárukou na 12 měsíců. Po 26 měsících od koupě nastane porucha a spotřebič bohužel nejde opravit.

Výpočet pojistného plnění:

Časová cena = 22 200 Kč (1 % z 30 000 = 300 Kč, 26 měsíců x 300 Kč = 7 800 Kč, 30 000 – 7 800 = 22 200 Kč)

V případě, že spotřebič nejde opravit nebo by byla oprava neúčelná (tzn. náklady na opravu přesáhnou výši časové ceny spotřebiče), získáte plnění ve výši časové ceny tj. 22 200 Kč. Obdržíte unikátní kód v hodnotě 22 200 Kč, který můžete uplatnit k nákupu nového spotřebiče v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.  Bez pojištění byste bohužel neměli nárok na žádné plnění a náklady na pořízení nového spotřebiče by šly v plné výši za vámi.

Jak nahlásím škodní událost a co mě čeká?

Škodní událost se hlásí operátorům BNP Paribas Cardif Pojišťovny, která je poskytovatelem Pojištění prodloužené záruky a s vyřízením veškerých formalit vám pomůže a poradí.

 • Zavolejte na telefonní číslo 234 240 440 a nahlaste škodní událost. K tomu budete potřebovat certifikát, který jste obdrželi při nákupu zařízení.
 • Operátoři vám pomohou a sdělí další kroky.
 • Pokud se vám spotřebič rozbil, vyzvedneme si ho přímo u vás. V případě velkých spotřebičů je možnost opravy přímo u vás doma.
 • V případě opravy v servisním centru přivezeme opravený spotřebič zdarma zpět.
 • Pokud spotřebič opravit nelze, získáte plnění ve výši časové ceny. V takovém případě obdržíte unikátní kód, který můžete uplatnit k nákupu jakéhokoliv zboží v některé v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.
 • Neplatíte žádnou spoluúčast.

 

Sjednáním pojištění se stáváte pojištěným, nikoliv však pojistníkem, kterým je [HP Tronic Zlín, spol.s r.o./Český Triangl a.s]. V důsledku toho nemůže disponovat s Rámcovou pojistnou smlouvou (tj. ukončit či měnit ji).

Pojištění prodloužené záruky nelze sjednat odděleně od koupě zboží. Sjednání pojištění však není povinné a zboží je možné koupit bez pojištění.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pojišťovna BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. je zpracovatelem. Osobní údaje klientů v poskytnutém rozsahu jsou zpracovávány z důvodu plnění právních povinností souvisejících s pojišťovací činností a dalšími s ní souvisejícími činnostmi dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i z důvodu plnění povinností ze závazkového vztahu, konkrétně z Pojistné smlouvy, a dále pro účely zajištění oprávněných zájmů, jimiž jsou především řádné vedení pojištění, kvalitní poskytování pojišťovacích služeb, obrana oprávněných nároků či předcházení pojistným podvodům. Osobní údaje klientů jsou zpracovány ze strany správce pro účely nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, jakož i likvidace pojistné události, popř. zajištění. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání pojištění a následně po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění nároků z pojištění. Následně jsou osobní údaje zlikvidovány. Klient má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, na jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Pojištění nahodilého poškození a odcizení

Nezahrávejte si a pojistěte nový přístroj rovnou při nákupu.

Výhody pojištění

 • - Ochrana před nahodilým poškozením a odcizením přístroje
 • - Krytí i pokud přístroj vypadne z ruky a rozbije se nebo ho nechtěně utopíte ve vaně

- Jistota už za pár korun na den

- Platí na celém světě tj. i když jste na dovolené

Co získáte v případě škody

- V případě nahodilého poškození přístroj opravíme

- Pokud nelze opravit, oprava se nevyplatí (tzv. totální škoda) nebo dojde k odcizení, získáte náhradní přístroj

- Zaplatíte vždy pouze spoluúčast podle výše prodejní ceny

- Pojištění kryje až 2 události za každý pojistný rok

Výše spoluúčasti a příklad plnění

Zákazník si pořídil mobilní telefon za 9 999 Kč s dvouletou variantou pojištění. Po 3 měsících mu telefon vypadnul na schodech z ruky tak nešťastně, že se úplně vysypal displej.

 1. Ihned kontaktoval pojišťovnu a domluvil opravu.
 2. Další den přijel kurýr přímo k němu domů a telefon odvezl do servisu.
 3. Za 3 dny byl telefon opraven.
 4. Další den kurýr telefon po domluvě přivezl opravený zpět. Zákazník zaplatil spoluúčast 1 000 Kč a ušetřil několik tisíc za opravu či nový telefon.

Co dělat, když se něco stane

 • S číslem certifikátu o pojištění zavolejte na linku BNP Paribas Cardif Pojišťovny 234 240 460
 • V případě odcizení nahlašte krádež policii, budete potřebovat protokol (pokud jde o telefon či tablet s IMEI, budete potřebvovat i doklad o blokaci IMEI)

Výše uvedené výhody a informace platí pro pojištění sjednaná po 1. 11. 2019. Kompletní informace naleznete v Pojistných smlouvách HPTADT 1/2019 nebo CTADT 1/2019

Pro pojištění sjednaná před 1. 11. 2019 zůstávají v platnosti příslušné podmínky i dokumenty a pro hlášení škody platí i nadále telefonní číslo 234 240 440.

Dokumenty k pojištění


Pojištění osobních věcí

Věděli jste, že je v České republice nahlášeno na 100 000 krádeží ročně, z toho jen 1 % poškozených se dočká odškodnění od pachatelů?

I když se to na první pohled nezdá, denně u sebe nosíme věci v hodnotě až desetitisíců korun. Od mobilu, notebooku, tabletu, peněženky, šperků, až třeba po značkovou dámskou kabelku. Sjednání pojištění PROTI KRÁDEŽI, vám pomůže zmírnit negativní následky a pomůže kompenzovat škody při odcizení vašich osobních věcí.

Na jaké situace se pojištění vztahuje?

- kapesní krádež
- loupež
- vloupání do uzamčeného prostoru

Ať už vám tedy zloděj vytrhne tašku z ruky, kapsář si přivlastní váš telefon, nebo se na sportovišti vrátíte k vypáčené a prázdné skříňce, nemusíte se bát finanční ztráty, které tyto nepříjemné situace přináší, jelikož všechny tyto události pojištění kryje. A že takovýchto případů slyšíme ve zprávách denně!

Využijte proto pojištění, které vás bude stát jen 1,20 Kč za den, a 2 roky se nemusíte bát, že zůstanete bez odškodnění.

Na jaké situace se pojištění nevztahuje?

 • ztráta, zapomenutí, odložení a ponechání věcí bez dozoru
 • v době odcizení s pojištěnou věcí nakládala jiná než pojištěná osoba
 • odcizení nebylo oznámeno příslušným orgánům

Hlavní výhody pojištění

- bez jakékoliv spoluúčasti pojištěného

- platí po celém světě

- v případě pojistného plnění získáte kompenzaci až do výše původní ceny výrobku

- pojištění kryje až 2 pojistné události ročně

- jednoduchost nahlášení události

Další výhodou pojištění je, že kryje dokonce i vloupání a krádeže např. z uzamčeného auta, pokud věc nebyla na viditelném místě. Kompenzace se dočkáte i v případě, že jste o své věci přišli na dovolené v zahraničí nebo pokud se k vám štěstí obrátí zády a ke krádeži dojde 2x ve stejném roce.

Co všechno mám pojištěné?

Máte pojištěných více než 35 typů věcí, které běžně nosíte u sebe (mobil, tablet, notebook, peněženka, kabelka, hodinky a šperky, klíče a další.) Pojištění se nevztahuje pouze na věci, které byly koupené u nás, stačí minimálně jedna u nás koupená věc, ke které lze pojištění sjednat.

Věci, které jsou v rámci pojištění kryty:

 • Elektronika (která je stará až 3 roky) – mobilní telefon, tablet, notebook, fotoaparát a další.
 • Příslušenství k elektronice – paměťové karty, flash disky, power banky a další.
 • Cennosti – šperky, hodinky, brýle, hotovost do výše 2 000 Kč, stravenky a další.
 • Osobní věci – klíče od bytu i auta, doklady, peněženka, kabelka či jiná taška, léčiva, kosmetika a další.

Jaké balíčky pojištění máte k dispozici?

Jak postupovat v případě pojistné události?

Při hlášení škodní události vám pomůže formulář „Oznámení škodní události – pojištění osobních věcí“, který najdete ke stažení zde

 • Spolu s formulářem je potřeba doložit i účtenky k původním i nově zakoupeným věcem a protokol od policie.
 • Potřebné doklady zašlete podepsané a naskenované na czinfo@cardif.com nebo poštou na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - Libeň
Dokumenty k pojištění

Rozšířená záruka

Zapůjčení náhradního výrobku po dobu opravy

Porucha důležitého domácího spotřebiče už v životě postihla asi každého. Murphyho zákony navíc fungují dokonale, takže ledničky se rády kazí uprostřed horkého léta a sporáky přestávají plnit svou funkci právě v době, kdy se chystáte na návštěvu hladových krků. Protože je výrobek v záruce, rozhodnete se využít záručního servisu, avšak tam se dozvíte, že oprava zabere několik týdnů.

Co si počít? Máme řešení...

V rámci služeb rozšířené záruky vám totiž nabízíme možnost zapůjčení náhradního výrobku. Nejpozději do 2 dnů od chvíle, kdy nám doručíte doklad o předání výrobku do servisu, vám zašleme spotřebič náhradní! Ten pak můžete bez problémů používat až do chvíle, kdy se vám vrátí váš opravený výrobek.

Jak objednat službu Rozšířená záruka - Zapůjčení náhradního výrobku?

 • Vyberte produkt, který chcete zakoupit a vložte jej do košíku
 • V prvním kroku košíku zaškrtněte kolonku Rozšířená záruka: Zapůjčení náhradní… (viz obrázek výše)
 • Dokončete nákup

Jak využít službu Rozšířená záruka - Zapůjčení náhradního výrobku?

 • Porouchaný výrobek předejte do servisu.
 • E-mailem nebo poštou zašlete doklad o předání výrobku do servisu doklad nebo vyjádření servisu, že oprava bude trvat déle než 7 kalendářních dnů.
 • Současně zašlete číslo prodejního dokladu zakoupeného zboží, číslo prodejního dokladu zakoupené služby a kontakt na vás.
 • Poté vás bude kontaktovat a domluvíme s vámi termín odeslání náhradního výrobku.
 • Nejpozději do dvou dnů vám náhradní výrobek přivezeme naší dopravou nebo vám ho zašleme.

Služba se vztahuje na tyto skupiny výrobků


Služba Rozšířená záruka – zapůjčení náhradního výrobku se řídí všeobecnými podmínkami, které najdete ZDE.

Vaše dotazy můžete samozřejmě směřovat také na naše zákaznické centrum. A to buď telefonicky na čísle 577 055 777, nebo prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.


Odborná instalace vestavných spotřebičů a zapojení sporáků

Odborná instalace vestavných spotřebičů

Ušetříte a nemusíte ztrácet čas hledáním odborníka pro instalaci - nový spotřebič Vám odborně zapojíme. Instalace provádíme standardně v pracovní dny od 8 do 18hod ve vámi zvoleném čase. Po dokončení objednávky Vám zavolá naše Call-Centrum a dohodne s Vámi termín montáže.

Termín závozu spotřebiče není shodný s montáží. Termín montáže s Vámi domluví operátor Call-Centra.

Obsah standardní služby

Instalaci provádíme pouze na připravené rozvody plynu a elektřiny (neděláme úpravy rozvodů a jiné stavební práce)

 • Demontáž starého spotřebiče
 • Umístění a připevnění nového spotřebiče
 • Připojení na předem připravené rozvody
 • Elektrický kabel (u vestaveb - 2m)
 • Připevnění a vyvážení dvířek
 • Otočení dveří u vestavných lednic
 • Zkouška funkčnosti a seznámení zákazníka s obsluhou a údržbou
 • Potvrzení o provedení odborné instalace
 • Doprava technika v rámci ČR
 • Základní úklid a odvoz obalového materiálu
 • Termín instalace s Vámi domluví telefonicky operátor zákaznického centra

Vícepráce

 • Zvětšení otvoru pro rozvody
 • Výměna plynového kohoutu (u plynových varných desek)
 • Úprava rozměru dvířek (u myček)
 • Úprava otvoru pro vestavbu (u varných desek)
 • U komínové digestoře příplatek 700Kč za flexi odvod a rouru (v případě nové instalace). Napojení na stávající rozvod je v ceně služby.
 • Všechny vícepráce jsou za příplatek přímo servisu
 • V případě nedodržení podmínek objednatele služby (nepřipravené rozvody, úpravy korpusů kuchyně, chybějící rozvod plynu,...) si firma HP TRONIC spol. s r.o. vyhrazuje právo naúčtovat objednateli služby poplatek za marný výjezd v částce 400Kč

Kolik Vás budou stát standardní služby


Instalace 1. vestavného spotřebiče: 1.599,- Kč vč. DPH

Instalace 2. vestavného spotřebiče: 1.199,- Kč vč. DPH

Instalace 3. a dalšího vestavného spotřebiče: 899,- Kč vč. DPH

Kolik Vás budou stát vícepráce


290,- Kč vč. DPH (za každou započatou hodinu)

Výměna plynového kohoutu 390,- Kč vč. DPH (za materiál a práci)

Nový rozvod komínové digestoře 700,- Kč vč. DPH (napojení na původní rozvod stejného typu v ceně služby)

Na co se připravit


Je připravený korpus?

Instalaci zajišťujeme pouze do předem připravených korpusů.

Kde jsou rozvody?

Dle normy rozvody musí být v některém z vedlejších korpusů, aby k nim byl volný přístup. Instalace je možná až po případné úpravě.

Jsou rozvody připravené? (např. přívod vody, odpad nebo odbočka sifonu – u myčky, přívod el. energie, jističe 380V v případě koupě spotřebičů na 380 V atd.).

Rozvody musí být připraveny. Můžeme provést výměnu plynového kohoutu.

V případě nedodržení podmínek objednatele služby (nepřipravené rozvody, úpravy korpusů kuchyně, chybějící rozvod plynu,...) si firma HP TRONIC spol. s r.o. vyhrazuje právo naúčtovat objednateli služby poplatek za marný výjezd v částce 400Kč

Souhlasí rozměry pro vestavbu?

V případě varné desky je možné domluvit vyříznutí nebo zvětšení otvoru v pracovní desce.

 

Odborná instalace a zapojení sporáků

Ušetříte a nemusíte ztrácet čas hledáním odborníka pro instalaci - nový spotřebič Vám odborně zapojíme. Instalace provádíme standardně v pracovní dny od 8 do 18hod ve vámi zvoleném čase. Po dokončení objednávky Vám zavolá naše Call-Centrum a dohodne s Vámi termín montáže. Termín závozu spotřebiče není shodný montáží. Termín montáže s Vámi domluví operátor Call-Centra.

Termín závozu spotřebiče není shodný s montáží. Termín montáže s Vámi domluví operátor Call-Centra.

Služba zahrnuje

 • Elektrický kabel ke spotřebiči (2m)
 • Demontáž starého spotřebiče + odvoz starého spotřebiče k ekolikvidaci
 • Montáž nového spotřebiče
 • Zkoušku funkčnosti + seznámení s obsluhou a údržbou
 • Potvrzení odborné instalace
 • Základní úklid a odvoz obalového materiálu
 • Dopravu technika v rámci ČR
 • Termín instalace s Vámi domluví telefonicky operátor zákaznického centra

Vícepráce

 • Dokážeme přetryskovat sporák na propan-butan. Trysky na propan-butan se prodávají zvlášť
 • Plynová hadice není součástí služby
 • Instalaci provádíme pouze na připravené rozvody plynu a elektřiny (neděláme úpravy rozvodů a jiné stavební práce)
 • Výměna plynového kohoutu je za příplatek
 • V případě nedodržení podmínek objednatele služby (nepřipravené rozvody, úpravy korpusů kuchyně, chybějící rozvod plynu) si firma HP TRONIC spol. s r.o. vyhrazuje právo naúčtovat objednateli služby poplatek za marný výjezd v částce 400Kč

Kolik Vás to bude stát?

Plynový / Kombinovaný / Elektrický sporák: 1.599 Kč

V případě nedodržení podmínek objednatele služby (nepřipravené rozvody, úpravy korpusů kuchyně, chybějící rozvod plynu) si firma HP TRONIC spol. s r.o. vyhrazuje právo naúčtovat objednateli služby poplatek za marný výjezd v částce 400Kč

 


O nákupu Poradna Prodejny Kontakt

Registrace

Porovnání 0

Prodejny

577 055 777 info@euronics.cz