Naše služby

Při nákupu v internetovém obchodě Euronics máte možnost využít k vybraným produktům naše doplňkové služby. Svůj nový spotřebič tak můžete ochránit Pojištěním prodloužené záruky nebo Pojištěním nahodilého poškození či krádeže. Naší snahou je zajistit vám osobní služby, které užívání produktů ze sítě Euronics zpříjemní, prodlouží a především tyto výrobky v mnoha ohledech ochrání.

Prohlédněte si také rozšířenou nabídku našich služeb, poskytovaných přímo na prodejnách sítě Euronics (více zde).


Pojištění prodloužené záruky

V dnešní době si pořizujeme nové spotřebiče s předpokladem, že vydrží mnohem déle než jen dva roky, po které jsou chráněny zákonnou zárukou. Chcete-li mít jistotu a pocit bezpečí, prodlužte tuto ochrannou (záruční) dobu až o 36 měsíců!

Pořizujete si novou pračku, televizi nebo chladničku? A chcete mít jistotu, že Vám v příštích letech nový spotřebiče nepřinese zbytečné náklady na opravy navíc? Samozřejmě existuje zákonná záruční doba, která Vás od nečekaných výdajů ochrání. Po dvou letech ale tato výhoda zaniká. A co pak?

Spotřebiče do domácnosti si pořizujeme s předpokladem, že nám vydrží mnohem déle než jenom dva roky! Někdy se ale může stát, že se výrobek porouchá nebo přestane pracovat úplně. A v takové chvíli se Vám může hodit naše služba zvaná „Pojištění prodloužené záruky“. Sami si totiž můžete vybrat, jestli si záruku prodloužíte o rok, dva nebo celá tři léta. V případě poruchy pak stačí kontaktovat BNP Paribas Cardif Pojišťovnu, která pojištění poskytuje, dohodnout si s ní podrobnosti a nechat si spotřebič zdarma opravit.

A co když je to s Vaším spotřebičem opravdu zlé a opravit ho již nelze? I na to jsme mysleli! V takovém případě bude záležet pouze na tom, jak dlouho jste už výrobek využívali. Podle předem daných podmínek stanovíme časovou cenu věci a tu Vám vyplatíme. Rozhodně Vám tak nezůstanou oči pro pláč! Pojištění prodloužené záruky můžete využít pro široký okruh zboží (od spotřebičů do kuchyně, přes obývací pokoj až po notebooky).

CO MI POJIŠTĚNÍ KRYJE?

Finanční ztrátu způsobenou nahodilou událostí spočívající v mechanické, elektronické nebo elektrické vadě věci, na kterou by se vztahovala zákonná záruka prodejce, avšak vada nastane (projeví se) až po skončení tzv. zákonné záruky prodejce.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pojišťovna BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. je zpracovatelem. Osobní údaje klientů v poskytnutém rozsahu jsou zpracovávány z důvodu plnění právních povinností souvisejících s pojišťovací činností a dalšími s ní souvisejícími činnostmi dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i z důvodu plnění povinností ze závazkového vztahu, konkrétně z Pojistné smlouvy, a dále pro účely zajištění oprávněných zájmů, jimiž jsou především řádné vedení pojištění, kvalitní poskytování pojišťovacích služeb, obrana oprávněných nároků či předcházení pojistným podvodům. Osobní údaje klientů jsou zpracovány ze strany správce pro účely nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, jakož i likvidace pojistné události, popř. zajištění. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání pojištění a následně po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění nároků z pojištění. Následně jsou osobní údaje zlikvidovány. Klient má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, na jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

 • Pojišťovna poskytne pojistné plnění formou opravy maximálně třikrát během jednoho pojistného roku.
  • Horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost (formou opravy) je 30.000,- Kč, v případě televizí 75.000,- Kč.
 • V případě, že oprava není možná nebo je neúčelná, bude vyplacena časová cena věci a pojištění zanikne.
  • Horní hranice pojistného plnění je v tomto případě 60.000,- Kč, v případě televizí 150.000,- Kč.
 • Územní platnost pojištění je omezena na území České republiky.

 

Pojištění prodloužené záruky

Spoluúčast

0 Kč

Délka pojištění

až 36 měsíců od konce tzv. zákonné záruky

Časová cena produktu

kupní cena mínus 1 % z této ceny za každý započatý měsíc užívání

PŘÍKLAD: Pokud výrobek nelze opravit, získáte za něj částku, která odpovídá jeho časové ceně.

Máte smlouvu s prodlouženou zárukou na 12 měsíců a koupili jste ledničku za 30 000 Kč. Její časová cena činí po 26 měsících 22 200 Kč (1 % = 300 Kč x 26 = 7 800 Kč, 30 000 – 7 800 = 22 200 Kč).

Máte k pojištění prodloužené záruky nějaké dotazy? Potřebujete poradit nebo vyřídit pojistnou událost? Kontaktujte BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na telefonním čísle 234 240 440, kde Vám s vyřízením veškerých formalit pomohou a poradí.

Rámcové pojistné smlouvy k Pojištění prodloužené záruky najdete zde.


Pojištění nahodilého poškození včetně odcizení

Přesto, že se o své věci pečlivě staráte, nikdy nevíte, kdy se vám můžou při nahodilém pádu rozbít, namočit se nebo vám je někdo ukradne.  Právě Pojištění nahodilého poškození a odcizení vám pomáhá kompenzovat škody v případě nenadálých situací.

Představte si situaci, že jste si pořídili nový mobilní telefon, notebook nebo kameru. Tyto výrobky v sobě zpravidla kombinují nejnovější technologie a umí spoustu zábavných i praktických věcí. Také to ale nejsou spotřebiče jako kávovar nebo digestoř, které zůstávají v pohodlí domova. Právě naopak – velmi často je přenášíme z místa na místo a tím je vystavujeme riziku odcizení nebo poškození.

I přes snahu co nejlépe předcházet poškození nebo krádeži věcí, se může stát, že dojde k situaci, kdy vám například mobilní telefon omylem vypadne z kapsy při dobíhání na tramvaj a rozbije se. Právě pro tyto situace jsme pro vás připravili doplňkovou službu Pojištění nahodilého poškození- tu si můžete pořídit, současně se zakoupením nového produktu, až na dva roky. To platí pro všechny vybrané věci včetně mobilních telefonů a tabletů, kamer, notebooků, fotoaparátu a mnohých dalších.

A CO KRÁDEŽ NEBO LOUPEŽ?

Společně s Pojištěním nahodilého poškození si můžete sjednat také Pojištění proti odcizení. Pokud se stane, že vám telefon nebo notebook někdo ukradne, pojistné plnění následně spočívá v poskytnutí nové náhradní věci, poukázce na nákup nové věci nebo ve vyplacení časové ceny věci. Jen myslete na to, že je nutné doložit doklad od Policie ČR.

NA CO LZE POJIŠTĚNÍ UPLATNIT A JAKÉ ZÁSADY MUSÍM DODRŽOVAT?

Pojištění nahodilého poškození věci lze uplatnit při nefunkčnosti věci, která byla způsobena neočekávanou vnější příčinou, která vás v daný okamžik překvapila, a to i přesto, že se chováte ke svým věcem zodpovědně, pečlivě a máte obecnou představu o tom, že některá místa či okolnosti jsou náchylnější pro vznik škody.

Oceníte tedy pojištění a pojistné plnění vám vyplatíme tehdy, pokud např.:

 • Telefonujete, srazí vás nepozorný kolemjdoucí a telefon vám vypadne z ruky a poničí se tak, že jej nelze použít.
 • Utrhne se vám ucho od kabelky, kabelka spadne a pádem se poničí v ní uložené věci.
 • Kolega v práci vám nešťastnou náhodou polije telefon, který máte na stole.
 • Zakopnete o vystouplou dlažební kostku a vypadne vám z kapsy foťák.

Ale pojištění vám nepomůže a pojistné plnění vám nevyplatíme tehdy, pokud např.:

 • Chcete mít telefon u sebe i ve chvíli, když si jdete zaplavat nebo máte zálibu ve čtení elektronické knížky ve vaně.
 • Mobilní telefon je jen poškrábaný, ale jinak funguje v pořádku.
 • Necháte věc bez dozoru na zemi a věc vám rozkouše pes.
 • Telefon se vám rozbije, ale nevyužijete k opravě smluvní servis pojišťovny.
 • Věc vám je odcizena, když usnete v tramvaji.

Chováte–li se tedy ke svým věcem obezřetně, nikoliv nedbale, je sjednání pojištění dobrý nápad.

Úplné znění pojistných podmínek včetně znění výluk naleznete níže ve znění platném k datu vzniku pojištění.

DALŠÍ VÝHODY POJIŠTĚNÍ

 • Pojistné plnění formou opravy až dvakrát v průběhu dvou let při zvolení dvouleté varianty.
 • K pojistné události může dojít kdekoli na území České republiky.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

 

Poškození a odcizení

Spoluúčast

500 Kč (u věci do 9 999 Kč s DPH) nebo 1 000 Kč (u věci od 10 000 Kč s DPH)

Délka pojištění

12 nebo 24 měsíců

Časová cena produktu

kupní cena mínus 3 % z této ceny za každý započatý měsíc užívání

PŘÍKLAD: Pokud věc nelze opravit, případně je cena opravy vyšší než časová cena, získáte za něj částku, která odpovídá jeho časové ceně ponížené o spoluúčast nebo totožnou náhradní věc Koupili jste mobil za 9 900 Kč, po devíti měsících je jeho časová cena po odečtení spoluúčasti 6 727 Kč (3% = 297 Kč x 9 = 2 673 Kč, 9 900 - 2 673 = 7 227 Kč, 7 227 - 500 = 6 727 Kč).

V případě vyplacení pojistného plnění, s výjimkou opravy, přechází vlastnické právo k poškozené nebo odcizené věci na pojistitele.

Postihla vás nehoda a pojištěný výrobek nefunguje? Stali jste se obětí krádeže? V takovém případě se stačí telefonicky (234 240 440) obrátit na BNP Paribas Cardif Pojišťovnu. Ta je poskytovatelem Pojištění nahodilého poškození a s vyřízením veškerých formalit vám pomůže a poradí.

Rámcové pojistné smlouvy k Pojištění nahodilého poškození najdete zde.

 


Pojištění osobních věcí

Věděli jste, že je v České republice nahlášeno na 100 000 krádeží ročně, z toho jen 1 % poškozených se dočká odškodnění od pachatelů?

I když se to na první pohled nezdá, denně u sebe nosíme věci v hodnotě až desetitisíců korun. Od mobilu, notebooku, tabletu, peněženky, šperků, až třeba po značkovou dámskou kabelku. Sjednání pojištění PROTI KRÁDEŽI, vám pomůže zmírnit negativní následky a pomůže kompenzovat škody při odcizení vašich osobních věcí.

Na jaké situace se pojištění vztahuje?

- kapesní krádež
- loupež
- vloupání do uzamčeného prostoru

Ať už vám tedy zloděj vytrhne tašku z ruky, kapsář si přivlastní váš telefon, nebo se na sportovišti vrátíte k vypáčené a prázdné skříňce, nemusíte se bát finanční ztráty, které tyto nepříjemné situace přináší, jelikož všechny tyto události pojištění kryje. A že takovýchto případů slyšíme ve zprávách denně!

Využijte proto pojištění, které vás bude stát jen 1,20 Kč za den, a 2 roky se nemusíte bát, že zůstanete bez odškodnění.

Na jaké situace se pojištění nevztahuje?

 • ztráta, zapomenutí, odložení a ponechání věcí bez dozoru
 • v době odcizení s pojištěnou věcí nakládala jiná než pojištěná osoba
 • odcizení nebylo oznámeno příslušným orgánům

Hlavní výhody pojištění

- bez jakékoliv spoluúčasti pojištěného

- platí po celém světě

- v případě pojistného plnění získáte kompenzaci až do výše původní ceny výrobku

- pojištění kryje až 2 pojistné události ročně

- jednoduchost nahlášení události

Další výhodou pojištění je, že kryje dokonce i vloupání a krádeže např. z uzamčeného auta, pokud věc nebyla na viditelném místě. Kompenzace se dočkáte i v případě, že jste o své věci přišli na dovolené v zahraničí nebo pokud se k vám štěstí obrátí zády a ke krádeži dojde 2x ve stejném roce.

Co všechno mám pojištěné?

Máte pojištěných více než 35 typů věcí, které běžně nosíte u sebe (mobil, tablet, notebook, peněženka, kabelka, hodinky a šperky, klíče a další.) Pojištění se nevztahuje pouze na věci, které byly koupené u nás, stačí minimálně jedna u nás koupená věc, ke které lze pojištění sjednat.

Věci, které jsou v rámci pojištění kryty:

 • Elektronika (která je stará až 3 roky) – mobilní telefon, tablet, notebook, fotoaparát a další.
 • Příslušenství k elektronice – paměťové karty, flash disky, power banky a další.
 • Cennosti – šperky, hodinky, brýle, hotovost do výše 2 000 Kč, stravenky a další.
 • Osobní věci – klíče od bytu i auta, doklady, peněženka, kabelka či jiná taška, léčiva, kosmetika a další.

Jaké balíčky pojištění máte k dispozici?

Jak postupovat v případě pojistné události?

Při hlášení škodní události vám pomůže formulář „Oznámení škodní události – pojištění osobních věcí“, který najdete ke stažení zde

 • Spolu s formulářem je potřeba doložit i účtenky k původním i nově zakoupeným věcem a protokol od policie.
 • Potřebné doklady zašlete podepsané a naskenované na czinfo@cardif.com nebo poštou na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna a.s., Plzeňská 3217/16, 155 00 Praha 5.
Rámcové pojistné smlouvy k Pojištění osobních věcí pro případ odcizení najdete zde.

Rozšířená záruka

Zapůjčení náhradního výrobku po dobu opravy

Porucha důležitého domácího spotřebiče už v životě postihla asi každého. Murphyho zákony navíc fungují dokonale, takže ledničky se rády kazí uprostřed horkého léta a sporáky přestávají plnit svou funkci právě v době, kdy se chystáte na návštěvu hladových krků. Protože je výrobek v záruce, rozhodnete se využít záručního servisu, avšak tam se dozvíte, že oprava zabere několik týdnů.

Co si počít? Máme řešení...

V rámci služeb rozšířené záruky vám totiž nabízíme možnost zapůjčení náhradního výrobku. Nejpozději do 2 dnů od chvíle, kdy nám doručíte doklad o předání výrobku do servisu, vám zašleme spotřebič náhradní! Ten pak můžete bez problémů používat až do chvíle, kdy se vám vrátí váš opravený výrobek.

Jak objednat službu Rozšířená záruka - Zapůjčení náhradního výrobku?

 • Vyberte produkt, který chcete zakoupit a vložte jej do košíku
 • V prvním kroku košíku zaškrtněte kolonku Rozšířená záruka: Zapůjčení náhradní… (viz obrázek výše)
 • Dokončete nákup

Jak využít službu Rozšířená záruka - Zapůjčení náhradního výrobku?

 • Porouchaný výrobek předejte do servisu.
 • E-mailem nebo poštou zašlete doklad o předání výrobku do servisu doklad nebo vyjádření servisu, že oprava bude trvat déle než 7 kalendářních dnů.
 • Současně zašlete číslo prodejního dokladu zakoupeného zboží, číslo prodejního dokladu zakoupené služby a kontakt na vás.
 • Poté vás bude kontaktovat a domluvíme s vámi termín odeslání náhradního výrobku.
 • Nejpozději do dvou dnů vám náhradní výrobek přivezeme naší dopravou nebo vám ho zašleme.

Služba se vztahuje na tyto skupiny výrobků


Služba Rozšířená záruka – zapůjčení náhradního výrobku se řídí všeobecnými podmínkami, které najdete ZDE.

Vaše dotazy můžete samozřejmě směřovat také na naše zákaznické centrum. A to buď telefonicky na čísle 577 055 777, nebo prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

O nákupu Poradna Prodejny Kontakt

Registrace

Porovnání 0

Prodejny

577 055 777 info@euronics.cz